Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia

Propágačný film: Vojnová história v slovensko-poľskom pohraničí

Zverejnené 8. novembra 2022.
Upravené 28. novembra 2022.