Preskočiť na obsah

Školstvo

Základná škola

Zatiaľ presne nevieme, odkedy v obci pracovala cirkevná škola. 
V školskom roku 1935/36 sa tamojší žiaci a ich rodičia končene dočkali „rusínskej školy“. 

Po roku 1945 bola obnovená ruská základná škola (štátna) a počínajúc rokom 1946 – stredná (meštianska) škola a do roku 1988 – ukrajinská plneorganizovaná základná škola.

Základná škola s materskou školou Nižná Polianka, Nižná Polianka 50, 08636 Nižná Polianka
IČO: 37877071