Preskočiť na obsah

Cirkev

Kamenná cerkev bola postavená roku 1923 na inom mieste, na akom stála drevená, ktorá zhorela v prvej svetovej vojne. Pravoslávni veriaci vybudovali novú cerkev v roku 1992.

Realizácia mikroprojektu PL-Sk v obci Šašová:

Pri príležitosti záverečného podujatia mikroprojektu pod názvom „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie“sa v sobotu 17. mája 2014 uskutočnilo slávnostné otvorenie pútnického areálu za účastí duchovných a veriacich zo širokého okolia a hostí z Poľska. Mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podrobnejšie informácie o tomto mikroprojekte sú zverejnené na stránke http://www.saris.eu.sk/sasova/