Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Matričný úrad

Obecný úrad

Územný plán obce

Zverejnené 7. októbra 2021.
Bez úpravy .