Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nižná Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o umiestnení technologických zariadení Zmluva č. 20230101

ID: 20230101 – WI-NET s. r. o.

1.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ WI-NET s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Dodávateľ - IČO 47146192

Prílohy

Zmluva č. FPP/013/2022 – Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

ID: 0162022 – Zariadenie pre seniorov Minor

29.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Zariadenie pre seniorov Minor, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Nám. Čsl. Arm. 25, 086 33 Zborov

Dodávateľ - IČO 53044703

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia

ID: 122022 – Divadlo Alexandra Duchnoviča

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dodávateľ - Sídlo Jarková 77, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00164984

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-331-00877

ID: 22-331-00877 – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51049775

Prílohy

Dohoda č. 22/34/010/14

ID: 22/34/010/14 – Ústredie práce

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/34/012/13

ID: 22/34/012/13 – Ústredie práce

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2022/10 – Mária Hudáková

8 300,00 €

29.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 8 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Mária Hudáková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok – 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

ID: 1/2023 – FÚRA s.r.o.

28.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Tatranská 55, 059 92 Huncovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia – PUĽS

ID: 2022 – PUĽS

14.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ PUĽS

Dodávateľ - Sídlo Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Dodávateľ - IČO 42080649

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/014/22

ID: 37/014/22 – Prima banka Slovensko

22.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-285-008/2022

ID: KRHZ-PO-VO-285-008/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

8.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Zmluva o dielo č. 01/04/2022 – BuGra spol. s r.o.

ID: 01/04/2022 – BuGra spol.s r .o.

26.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nižná Polianka

Objednávateľ - Sídlo Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka

Objednávateľ - IČO 00322423

Dodávateľ BuGra spol.s r .o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 34, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36754358

Prílohy