Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Nižná Polianka Nižná Polianka 47 086 36 Nižná Polianka

IČO: 00322423
DIČ: 2020623330

054 / 479 91 28
obec@obecniznapolianka.sk

ÚRADNÉ HODINY – Štandardné

Pon07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Ut07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Str07:30 – 12:00 12:30 – 17:30
Štv07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Pia07:30 – 12:00

Pamätná tabuľa – ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka

Obec Nižná Polianka úspešne zrealizovala projekt „Modernizáciou zastaralého verejného osvetlenia k ekologickejšiemu osvetleniu “, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.

Miesto realizácie projektu: Obec Nižná Polianka

Odkaz na internetovú stránku operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkureniceschopnost-a-hospodarsky-rast-zakladne-dokumenty-6349/128034s


Názov riadiadeho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.sk

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu