Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
27. júla 2022
Kategória

Prílohy