Informácia o spôsobe hlasovania – Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Zverejnené
20. júla 2022
Kategória

Prílohy