VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4100 Pod Beskydom do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnené 14. júla 2021.
Upravené 11. októbra 2021.