Preskočiť na obsah

HISTÓRIA ZNÁMA A NEZNÁMA

Zverejnené 30.4.2018.

Dátum a Čas
Nešpecifikované

História známa a neznáma

Názov projektu: „História známa a neznáma –   pamätník  I. svetovej vojny poľsko – slovenského pohraniča“ INT/EK/KAR/1/I/B0051

„Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.“

Vedúci partner: Gmina Sękowa,     www.sekowa.pl

Projektový partner: Obec Nižná Polianka,   www. obecniznapolianka.sk

Popis projektu:
Projekt bude realizovaný medzi dvoma susednými navzájom obcí v Poľsku Sękowai Slovensko Nižná Polianka. Naším hlavným cieľom je integrovať miestnej komunity na obidvoch stranách poľsko-slovenská hranica na základe spoločnej histórie a osud mnohých rodín zapojených do bojových akcií, ktorí stále hľadajú svojich predkov na okolitých cintorínov.Projekt Bude Medzi dvoma realizovaný vedľa Seba susediacimi uzemnymi jednotkami v poľskej a na slovenské. Nasim hlavným Cieľom im integrovať miestnej komunity na oboch stranách poľskoslovenskeho pohraničím na zaklade Spoločná histórie a osudu mnohých Rodín zapojených do vojny, Ktory Stále hladaj svojich ložísk predkovia na neďalekej cintorínov.
Ciele projektu:
Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej identity prostredníctvom výstavby historickej trate a rekonštrukčných organizácií na poľsko-slovenskej hraniciVyužitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity Využívanie historického a kultúrneho odkazu poľsko-slovenského pohraničia
Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničnom území a podmienky prezentácie miestneho kultúrneho a historického dedičstvaVytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu poľsko-slovenského pohraničia a podmienky na prezentáciu miestneho kultúrneho a historického dedičstva
Posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou.Posilnenie priameho kontaktu medzi poľskými a slovenskými.
Plánované účinky projektu:
Plánujeme obnoviť autentické zákopy a umiestnenia zbraní, ktoré sú ďalšou atrakciou spojenou s prvej svetovej vojne. 
Plánovaná výstava bude mať formu vzdelávaciej cesty umiestnenej v Sękowe na mieste, kde existujú autentické zákopy pred 100 rokmi
Plánujeme obnoviť pôvodne voj. zakopy a bojová postavenie čo pridáva príťažlivosť spojenú s prvou sv.vojnou. 
Plánovaná výstava bude mať podobu vzdelávacej dráhy nachádzajúcej sa v Sękowe v mieste, kde existujú povodne zákopy za 100 rokov
V rámci projektu plánujeme obnoviť dve najdôležitejšie udalosti v prvom a druhom Svätý na poľskej slovenskej hranici: rekonštrukcia „bitky pri Gorlice“ máj 2018 v Poľsku a rekonštrukcia bitky „O Kastielik“ na Slovensku september 2017Plánom projekt je obnoviť dve najdôležitejšie udalosti z 1. sv. VOJ. Na polskom slovenskom pomedzí: rekonštrukcia „Bitky o Gorlice“ dňa 05. 2018 v Poľsku a rekonštrukcie bitky „O kopec Kaštelik“ na Slovensku v 09. 2017
Obdobie realizácie projektu 06-2017 – 05-2018
Hodnota projektu – 63 025,20 € vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja 53 571,42 € tj 85%

REKONŠTRUKCIA BOJOV NIŽNÁ POLIANKA 30. 09. 2017

Vrámci projektu boli realizované dynamické ukážky rekonštrukcie bojov z I. svetovej vojny tak na Slovensku ako aj v Poľsku. Na slovenskej strane sa aktivita uskutočnila 30. 09. 2017 pod názvom Rekonštrukcia bitky o kopec Kaštielik a na poľskej strane sa udalosť uskutočnila 29. 04. 2018 pod návzom Rekonštrukcia bitky pod Gorlicami.

Pozývame Vás na rekonštrukcie  bojov do Nižnej Polianky (okres Bardejov, Slovenská republika)

Začali sme realizovať spoločný cezhraničný projekt s názvom „História známa a neznáma pamätník I. sv. vojny poľsko – slovenského pohraničia“ Jednou z prvých aktivít v rámci projektu je rekonštrukcia bitky na kopci Kastielik v Nižnej  Polianke.

Odkaz 1 
https://uloz.to/!Zfz6LDxNCxuC/ww1-17-11-9-yt-1-mp4

Odkaz 2 
https://uloz.to/smazat/!Zfz6LDxNCxuC/2166716530749269248

Odkaz 3

http://www.kvhbeskydy.sk/uspesne-podujatie-karpaty-19141915-nizna-polianka-2017/

Bardejovská televia TV7: 
https://www.youtube.com/watch?v=49DIUrCc-2I&t=12s

Rozhlas a televízia Slovenska – relácia Ahoj Slovensko: