Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Nižná Polianka.

HISTÓRIA ZNÁMA A NEZNÁMA

História známa a neznáma Názov projektu: „História známa a neznáma –   pamätník  I. svetovej vojny poľsko – slovenského pohraniča“ INT/EK/KAR/1/I/B0051 „Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.“ Vedúci partner: Gmina Sękowa,     www.sekowa.pl Projektový partner: Obec Nižná Polianka,   www. obecniznapolianka.sk Popis projektu: Projekt bude… Čítať viac

Uskutočnila sa So 1.4 07:41